Často kladené dotazy BIODROGA Česká republika

Často kladené dotazy

Nádobky se někdy nedají zcela vyprázdnit. Získám tedy menší množství produktu než udává obsah?

Některé nádobky, jako např. tuby by měly stát na uzávěru, aby bylo zaručeno jejich co možná nejlepší vyprázdnění. Malé zbytky, které v obsahu zůstanou, jsou započítány jako přeplněné množství při výrobě. U příslušných produktů je tedy množství větší než je udáváno na balení, aby naši zákazníci mohli v každém případě bez problémů využívat udávané množství obsahu.

Provádí BIODROGA testování na zvířatech?

K filozofii výrobce produktů značky Biodroga patří neprovádět žádné testy na zvířatech. Toto stanovisko platí od počátku vzniku značky.

Jak je to s kvalitou používaných surovin?

Při výběru používaných surovin klade výrobce velký důraz na to, aby byly látky obzvláště čisté a pokožkou maximálně snášenlivé. I tyto suroviny jsou povětšinou podrobeny studiím a testům. Jednotlivé suroviny jsou pečlivě vybírány, aby byl jejich původ prokazatelný z netoxicky zatížených oblastí.

Co jsou biotechnologické obsažené látky?

Biotechnologie je jakákoliv technologie využívající biologické systémy, živé organismy nebo jejich části k dalšímu specifickému využití a výrobě např: v potravinářském průmyslu, v kosmetickém průmyslu a v medicíně. Bio-technologické obsažené látky jsou tedy vyráběny pomocí využití biologických procesů (procesy látkové výměny) za přispění technického zpracování.

Jakou trvanlivost mají produkty?

Podle nových EU směrnic je povinnost každého výrobce označit každý kosmetický výrobek, který má trvanlivost delší než 30 měsíců, tzv. piktogramem, což je malý symbol otevřeného kelímku doplněného číslem. Toto číslo udává informaci do kolika měsíců ode dne otevření je nutné jej spotřebovat.
U kosmetických produktů s trvanlivostí kratší než 30 měsíců je uveden minimální datum trvanlivosti a uvádí především počet měsíců. Tyto údaje jsou uvedeny jak na obalu tak i přímo na produktu.

Jak je zajištěna snášenlivost produktů?

Aby byla zajištěna a ověřena snášenlivost produktů značky Biodroga, jsou všechny produkty zkoušeny na dermatologických nebo univerzitních klinikách. Toto se děje vždy pod lékařským dozorem a výhradně na testovaných osobách, které se k těmto testům propůjčí.